Анализ на консумацията на енергия на хидравлична система

В процеса на проектирането, дизайнери прекомерно значение за ефективността и функционирането на хидравличната система може да бъде фактическа, Игнориране на енергийната ефективност на системата, прави загуба на големи количества енергия, когато текущата хидравличната система. Консумацията на енергия на хидравлична система основно включва:

① механична операция, механичен натиск и значителна загуба на устройства за преобразуване на енергия на триене производство на енергия;

② механична операция, когато източник на захранване, не се адаптира характеристиките на товара, което води до загуба на енергия мачове

③ хидравлична система на сложни, тромави оформление и операция лесно да консумират енергия;

④ дизайн не взема предвид енергийните аспекти, ненужната консумация води до механична операция.

⑤ хидравлични машини операция, изборът на носители е неразумно и ще консумират големи количества енергия.